Zde si můžete stáhnout aktuální ceník náhradních dílů Camso 2023.

Ceny platí od 1.10.2022 a dokument je ve formátu pdf a má necelých 200 kB.


Katalog náhradních dílů na pásy Camso


Katalogy jsou roztříděné podle modelového ročníku. Písmena uvedená u modelového roku jsou součástí výrobního čísla pásů ve formátu 6X22PPXČČČČ resp. 7X22PPXČČČČ, které objevíte na každém pásu na černobílé samolepce na dolní tyči.